Saturday, August 29, 2015

Insulanoj de Hemsö: leginda sveda klasikaĵo

Por iuj Esperanto estas nura hobio, por aliaj ĝi reprezentas la ŝlosilon al la lingva demokratio, dum por mi la Lingvo Internacia estas ponto al aliaj kulturoj. Ĉi-kaze ĝi ebligis al mi eniri la svedan literaturon, ĝuinte verkon de la famega August Strindberg “Insulanoj de Hemsö”.
Sur la fora insuleto...
Kiel vera librovermo mi kompreneble jam aŭdis tiun ĉi nomon kaj eĉ memoras duvoluman verkaron de la sveda klasikulo en gepatra libroŝranko. Sed apenaŭ pli-malpli proksimtempe mi konatiĝus kun liaj verkoj, se ne renkontus la esperanto-version en la Librovendejo de UEA. Mi jam legis en nia lingvo plurajn verkojn de la germanahispana, islanda kaj pola literaturoj, do kial ne gustumi specimenon de tiu sveda?


Kion diri pri la enhavo? Ĝi memorigis al mi rakontojn de Anton Ĉeĥov. La sama provinca vivo kun siaj zorgoj kaj ĝojoj, kiuj de malproksime ŝajnas esti amuzaj kaj foje infanecaj, sed por lokanoj ofte aspektas dramece. Ĉiuj okazaĵoj disvolviĝas sur la fora marinsulo, maldense loĝata de fiŝistoj kun ioma agrikultura fono. Homoj ĉi tie estas same memstaraj kaj malparolemaj kiel en “Sendependaj homoj” de Halldór Laxness, sed ne tiom severaj kaj krudaj. Tamen iliajn agojn spronas la samaj motivoj – deziro plialtigi sian socian statuson, gajni monon kaj povon, akiri aŭtoritaton en sia medio.
La eventoj evoluas malrapide, ja temas pri la norda insuleto, kie dum pluraj monatoj okazas preskaŭ neniuj ŝanĝoj ĉu en la homa vivo, ĉu en tiu natura. La ĉefa heroo estas fremdulo, kiu alvenis de la ĉeftero kaj provas atingi sukceson ĉi tie, enradikiĝi kaj trovi finfine sian feliĉon. Lin aprobas kaj eĉ intime alproksimigas la mastrino de la bieno, en kiu li dungiĝis, sed same forte refutas ŝia filo, ventokapa vagabondo. La dramo ene de tiu ĉi triangulo troviĝas en la centro de la aŭtora atento, foje altirante flankajn personojn, el kiuj la plej pitoreska estas sendube la pastro – drinkema fortikulo, pli simila al vikingo ol al la humila diservisto.
Oni povas rimarki ankaŭ certan aludon al la subkonscia kontraŭstaro de la patrino kaj la filo. Dum ŝi fortamane regas la bienon, la jam mezaĝa ido plu bubas kaj fraŭlas, pasigante plejparton de sia tempo for de la hejmo, kvazaŭ serĉante efemeran liberecon en siaj maraj vagadoj. Nur post la morto de la patrino li komprenas, ke nun la respondeco pri la tuta posedaĵo trafis liajn manojn, do subite maturiĝas kaj resobriĝas. Se aldoni, ke antaŭ tio li kontraŭstaris ankaŭ sian duonpatron, kiu finfine pereas, do formigas la bildo, inda je la Freŭdo-analizo.

Lingvaĵo kaj eldonaĵo
La aŭtora lingvaĵo estas trankvila kaj senpretenda, kongrua al la priskribata medio. Li ne starigas enigmojn antaŭ sia leganto, sed klare priskribas ĉion okazantan kun detalaj rimarkoj pri la agoj, pensoj kaj sentoj de siaj herooj. Do la aŭtora voĉo estas ne nur aŭdebla, sed fakte gvida tra la tuta rakonta teksaĵo.
Tamen malkiel en “Sendependaj homoj” ĉi-kaze abundas dialogoj kaj rektaj paroloj, do ni aŭdas ĉiujn personojn kun ĉiuj specifaĵoj de iliaj lingvaĵoj, prononcoj kaj dialektismoj. Gravan atenton la aŭtoro donas al la naturo kaj vilaĝana vivo, priskribante ilin kun etnografia detalemo. Evidente tion helpis lia persona konatiĝo kun la medio, en kiu li pasigis kelkajn monatojn. Do estu preta jen kaj jen turni vin al vortaroj aŭ almenaŭ al Vikipedio, konsultendaj pro senfina nombro da birdoj, plantoj kaj fiŝoj, menciataj en la romano. Parte tiun taskon faciligas la glosaro fine de la libro.
La traduko mem apenaŭ bezonas apartan analizon. Ĝi estas altnivela, kion oni povas konsideri komuna trajto de ĉiuj tradukoj fare de Sten Johansson. Kompreneble mi ne kapablas kompari ĝin kun la sveda originalo, sed la flueco de la lingvaĵo senteblas kaj evidentas malgraŭ ajnaj lingvaj kaj kulturaj baroj.
La eldonaĵo estas same tradicia por Mondial – modesta, sed profesia. Mola kovrilo estas bele dezajnita, paĝoj forte gluitaj, papero sufiĉe blanka, tiparo bona. La romanon postsekvas koncizaj esseoj pri la verkisto kaj la verko fare de la tradukinto, komentoj kaj la supremenciita glosaro. Ĉiuj ĉi aldonaĵoj estas vere utilaj kaj zorgeme preparitaj. Mistajpojn mi ne rimarkis.

Do se vi volas konatiĝi kun la sveda literaturo – komencu de tiu ĉi klasikaĵo, mi rekomendas. Eble ĝi ne alkroĉos centprocente vian atenton, nek fascinos ĝis kapturniĝo, sed vi sendube eksentos la friskan aeron de la fora norda lando, sur kies ŝtonozaj bordoj tamen loĝis homoj, kiuj same kiel ni revis, esperis, malĝojis kaj mortis.

Friday, August 21, 2015

“Problemo kun turnado” (Trouble with the Curve): maljunulo kaj sporto

La sporto apartenas al gejunuloj. Same kiel la estonto ĝenerale. Clint Eastwood ne kontraŭas la lastan, sed li ne tiom certas pri la sporto. Post spekti lian filmon mi pretas subteni tiun pozicion.
Mi ne estas zeloto de iu ajn sporto, des pli bazpilko, kiu estas preskaŭ tute nekonata en Rusio. Do tiu ĉi filmo altiris mian atenton nur per nomo de ĝia produktoro. Clint Eastwood similas al maljuna vino, kiu jaron post jaro iĝas ĉiam pli bona. La lokon en historio de la kinoarto li gajnis grandparte danke al siaj lastaj filmoj, faritaj jam pli ol 80-jara reĝisoro. Cetere apenaŭ inter ili menciiĝos “Problemo kun turnado”.


Ne miskomprenu min, mi ŝatas tiun filmon. Jam de la unuaj minutoj Clint Eastwood majstre pentras bildon de la maljuna sportodungisto, kiu loĝas sola en same kadukiĝanta domo kaj kun ĉiam pli granda peno faras sian laboron. Rivaloj jam proksimas kaj aktive sugestas al lia dunganto eksigi la “antikvaĵon”, kiu apenaŭ plu taŭgas por tiom malfacila afero. La mondo ŝanĝiĝis, argumentas ili, kaj li restis la sama.
Ĉu ili pravas? Unuavide jes. Li malbone vidas, malmulton aŭdas kaj liaj movoj estas mallertaj. Ĉu tiu sezono markos finon de lia sportkariero? Kompreneble ne – ja heroo, kiun ludas Clint Eastwood ĉiam venkas. Malsame ol en la 1960-aj jaroj, li atingas finan venkon ne per sia fizika povo, sed per sperto, kiu akumuliĝas post jaroj da laboro. Lia vidkapablo fuŝiĝis, sed kiel vera majstro li scipovas rekoni bonan ĵetiston laŭ nura sono de la fluganta pilko. Do li trafe rimarkas junulon, kiu ĵetas turnantan pilkon kapablan kvazaŭ magia glavo supervenki iun ajn malamikon.
Kompreneble tie estis ne nur bazpilko. La maljunan sportodungiston en lia vojaĝo akompanis filino – sindonema juristino, kiu sep jarojn laboregis en jura kompanio kaj preskaŭ atingis sian arde deziratan celon – iĝi partnero. Iomete flanke, sed tamen ĉeestas amhistorio. Sed la ĉefa heroo tamen estas Clint Eastwood mem kaj la maljuna sportodungisto kiel lia surekrana alter ego.
Resume mi povas diri, ke la filmo estas ne perfekta, sed interesa (kvankam ne tiom profunda kiel la same prisporta "Nesubigita"). Mi pensas ke ĝi estas tro longa kaj pluraj scenoj povus esti reduktitaj aŭ tute forigitaj. Ĝi estas iom tro (laŭ mia gusto) sentimentala. Ĉu je tio kulpas la 84-jara produktoro aŭ multe pli juna reĝisoro? Mi ne scias. Ĉiuj aktoroj ludas bone kaj Clint Eastwood kompreneble superas ĉiujn tiukampe.
Do se vi ŝatas Clint Eastwood, estas iom sentimentala kaj havas du liberajn horojn – spektu tiun filmon. Ĝi meritas vian tempon.

Tuesday, August 11, 2015

Neimageblo (Lo imposible): la naturo ekzamenas la homon

Kie troviĝas limoj de homaj fortoj? Ĉu eblas resti homo en kontraŭhoma medio? Kio similigas kaj kio diferencigas nin? Tiel mi formulas la ĉefajn demandojn starigitajn de la reĝisoro. Lia respondo ŝajnas al mi interesa, kvankam banala.
Ne nura katastrofaĵo
Mi diru tuj, ke aĉetis tiun ĉi filmon pro unusola kialo – ĝin reĝisoris Juan Antonio Bayona, kreinto de la neforgesebla “Orfejo”, farita sub aŭspicio de la vera majstro Guillermo del Toro. Do mi ne tre atentis la enhavon, des pli ke laŭaspekte ĝi estas tute ordinara por la katastrofa ĝenro.


Kerno de la historio estas travivaĵoj de bonfarta eŭropa familio (geedzoj kaj tri knaboj), kiuj alvenis iun tajlandan kurorton por ripozi dum novjaraj ferioj, sed anstataŭe devis lukti por sia vivo post neniiga bato de la fama cunamo, okazinta post la fortega tertremo en la Hindia oceano en 2004. Mi memorigu ke tiam gigantaj ondoj atakis marbordojn de Indonezio, Tajlando, Sri-Lanko kaj aliajn landojn, inundinte grandegajn areojn kaj mortiginte pli ol 280 mil homojn. La natura katastrofo disigas la familianojn kaj tiel komenciĝas iliaj aventuroj en la fora azia lando, kiu jam ne aspektas paradize sen monplenaj kreditkartoj kaj ĉioninkluditaj hoteloj.
Eĉ se vi spektis plurajn katastrofaĵojn aŭ entute skeptikas pri tiu ĉi ĝenro mi povas ĵuri ke vi ne estos elreviĝinta. La “Orfejo”-filminto majstre kreas la rekoneblan bildon de teruro kaj tensio, ŝokante ne tiom pere de sangaj scenoj (ankaŭ abundaj kaj naturecaj), sed ĉefe per lerta psikologia manipulado. Li kvazaŭ sukcesas meti vin enen de la situacio kaj travivi la samajn aferojn kiel liaj herooj. Kaj tute ne gravas, ĉu vi jam legis enhavpriskribon aŭ nur provas diveni kio okazos en sekvonta minuto – ajnakaze vi ne povos deteni emociojn post ĉiu turniĝo de la historio. Ĉar vera majstro scias ne nur kion li rakontas, sed ĉefe kiel li faras tion.

Sed homoj kun homoj
Do la filmo estas bona amuzaĵo, jam pro tio spektinda. Tamen kiel ĉiu majstra verko ĝi havas ankaŭ la duan, pli profundan sencotavolon, destinitan por pli atenta spektanto.
Unuavice la reĝisoro kvazaŭ demandis sin: kion kapablas fari homo en ekstrema situacio? Li metas siajn rolulojn en diablege malfacilajn kaj tute ne antaŭvideblajn cirkonstancojn kaj poste respondas: preskaŭ ĉion. Tio ne estas nur belaj vortoj, ja efektive same fortaj kaj sukcesaj evidentiĝas esti ne nur la viro (ŝarĝita je du etuloj), sed ankaŭ la virino, grave vundita. Do la “nuda simio” kia estas ajna civilizita homo en necivilizita medio, plian fojon pruvis forton de siaj volo kaj intelekto, kapablaj supervenki eĉ ĉiopovan naturon.
Sed ĉu li rajtas batali por sia vivo, forgesite pri io ajn krom la fina celo aŭ eĉ en kontraŭhoma medio li gardu sian homecon? Diversaj roluloj donas malsamajn respondojn al tiu demando. Iu laŭaspekte relative bonfarta viro rifuzas pruntedoni al la ĉefheroo poŝtelefonon, klarigante ke ĉiuj nun havas problemojn dum la poŝtelefona baterio jam preskaŭ elĉerpiĝis kaj estu gardata por li mem. Sed alia, evidente multe pli trafita de la katastrofo, tamen mem proponas poŝtelefonon al la malesperiĝinta patro kaj poste eĉ incitas lin fari plian telefonvokon por dece fini interparolon. Same la ĉefheroino penas savi solulan infanon malgraŭ sia vundo kaj eĉ admonoj de sia filo. Do mi riskus tiele resumi la aŭtoran respondon: ni ĉiuj vivas en frenezejo kaj baraktas kontraŭ la morto, sed ĉiu mem elektas, ĉu li estas kruela homo en kruela mondo aŭ ĉu li restas vera homo, diferenca de la besto senkompata.
La katastrofo trafis plurajn homojn de multaj landoj, etnoj, religioj kaj socitavoloj. Ĉu ili malsame reagis al ĝi aŭ plej gravis individua elekto? Mi neniam vojaĝis kiel ordinara turisto en organizitaj grupoj, sed el ties rakontoj mi scias, ke tiaj vojaĝantoj fakte vidas nur naturon-vendejojn-arkitekturon, sed ne lokan socion, landon entute. Ili povas plurfoje ferii en Turkio, Tajlando aŭ Hispanio, sed havi preskaŭ neniun imagon pri loka vivo ekster turismaj kvartaloj. Ili vidas ne Turkion, sed Mediteranean maron, vizitas ne Katalunion, sed vidindaĵojn de Barcelono, ĝuas ne vjetnaman gastigamon, sed bonkvalitajn hotelservojn. Niaj ĉefroluloj ne estis escepto.
Sed nun ili unuafoje interrilatis kun lokuloj ne kiel turistoj kun servistoj, sed kiel homoj kun homoj. Eŭropa knabo helpas al kunlaborantoj de hospitalo, pri kies ekzisto li apenaŭ sciis antaŭe. Siavice la virino finfine estas savata de iuj aŭstraloidaj indiĝenoj, kiuj ŝajnas esti tute ne tuŝitaj de la eŭropa civilizo. Haŭtkoloro, religio, edukeco kaj nacieco – ĉio ĉi evidentiĝas flankaj indikiloj, kies graveco forvaporiĝis en la ekstrema situacio, kiam restas nur vere gravaj trajtoj. Kiuj ili estas? La respondo estas banala: honesto, sindono, helpemo kaj kunsento – jen kio similigas homojn tra la mondo kaj ebligas al ili fari ion ajn. Eĉ se unue tio ŝajnas neimageblo.